Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:

• är konsument
• har ett krav i anledning av en advokattjänst
• har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten

Mer information hittar du på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Övriga kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00