Behöver min nyttjanderätt förnyas?

2018-11-21

Den 1 juli 2013 började en lag som kallas förnyelselagen eller preklusionslagen att gälla. Lagen innebär att vissa inskrivningar måste förnyas för att inte rensas bort ur fastighetsregistret. Sista dag att göra detta är den 31 december 2018, så har du inte undersökt om du berörs av lagen än är det hög tid att göra det nu.

Bakgrunden är att det finns mängder av inaktuella nyttjanderätter som är inskrivna i fastigheter, trots att rättigheten har slutat att gälla för länge sedan. Det medför problem helt i onödan, exempelvis när fastigheten säljs.

De inskrivningar som berörs är alla inskrivningar av nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som har beviljats före den 1 juli 1968. Med inskrivning menas att ett privaträttsligt avtal har skickats in till inskrivningsmyndigheten och att myndigheten gjort en notering i fastighetsregistret om att avtalet finns.

Rättigheter som inte skapats genom avtal, utan genom lantmäteriförrättning berörs inte. Därför behöver du inte förnya exempelvis ett officialservitut. En avtalsrättighet som skrivits in efter 1 juli 1968 behöver inte heller förnyas.

Det är både fastighetsägaren och den som har nyttjanderätt eller servitut som kan anmäla att inskrivningen ska förnyas. Förnyelsen kostar ingenting och du behöver inte ha något samtycke från den som äger fastigheten där du har din nyttjanderätt. Du ska inte skicka in något avtal eller intyg, utan det enda som behövs är att du berättar vilken inskrivning det är fråga om (inskrivningsdatum, aktnummer) och beteckningen på den fastighet där rättigheten är inskriven.