Aktuellt

Behöver min nyttjanderätt förnyas?

Den 1 juli 2013 började en lag som kallas förnyelselagen eller preklusionslagen att gälla. Lagen innebär att vissa inskrivningar måste förnyas för att inte rensas bort ur fastighetsregistret. Sista dag att göra detta är den 31 december 2018, så har du inte undersökt om du berörs av lagen än är det hög tid att göra det nu.

Läs mer

Vem ansvarar för snöröjningen?

I takt med att städerna växer blir det allt vanligare att fritidshusområden succesivt omvandlas till permanentbostäder. Det är trevligt att byarna befolkas även vintertid, men tyvärr kan det också medföra frågetecken och tvister i fråga om enskilda vägar som behöver användas året om av de boende. Vems ansvar är det egentligen att se till att vägarna är farbara?

Läs mer