forsaljningar

Brottmål

Familjerätt

Fastighets- och panträtt

Asylrätt

Förvaltningsprocess

Våra medarbetare har olika inriktningar vilket betyder att varje klient tas om hand av rätt person med rätt kompetens. Fördjupningsutbildning sker löpande genom deltagande i kurser och seminarier men även genom internutbildning på advokatfirman. När behov uppkommer samarbetar vi med ledande experter och jurister med olika spetskunskaper. Allt för att på bästa sätt ta tillvara våra klienters intressen.

Med basen i Sundsvall arbetar BERGGREN & STOLTZ idag över hela landet inom våra respektive inriktningar. Geografiska avstånd får allt mindre betydelse samtidigt som kraven på advokaten och därmed också specialiseringen ökar; särskilt i ärenden som omsluter större värden och materiellt komplex juridik.

Kontakta oss

Besöksadress: Storgatan 15, SUNDSVALL
Postadress: Box 260, 851 04 SUNDSVALL
Telefon: 060 - 64 18 30
Fax: 060 - 64 18 39
E-post: info@berggrenochstoltz.se